בטיחות בעבודה עם מכונות

שהופקה ע"י חברת ASCO NUMATICS, העוסקת בחום בטיחות בעבודה עם מכונות, ניתנת לצפייה בלחיצה על התמונה:
בטיחות בעבודה עם מכונות