phone number
 
התקשרו עכשיו
04-6322781
 
 
 
4.5
3 חוות דעת
 
אריאל את ברגר בע"מ
 
 
 
 
 

חיישן לייזר למדידות בסביבת עבודה מורכבת

 
למשפחת חיישני הלייזר למדידת מרחק מתוצרתBaumer , נוספו חיישנים לעבודה בסביבה מיוחדת, כפי שמתואר להלן:
הוגברה רגישות החיישן כדי שהקליטה של החיישן ממשטחים "בולעי אור" כגון נייר שחור או גומי, כמו גם ממשטחים מבריקים במיוחד כגון חלקי פלסטיק או משטחים מצופים לכה, תהיה מיטבית.
התוכנה של החיישן מאפשרת עבודה בתנאי סביבה של אור יום, .100,000 Lux
האופטיקה המשופרת של החיישן מאפשרת לצמצם למינימום את ההשפעות של השינויים בגין החלפת צבעים והרפלקטיביות.שלושת טווחי המדידה של החיישנים: 50-60 מ"מ, 60-100 מ"מ, 100-200 מ"מרזולוציית המדידה: בטווח 60 מ"מ = 15 מיקרון, בטווח 200 מ"מ = 150 מיקרון. זמן תגובה : פחות מ- 2 מילישנייה.
 
חיישן לייזר למדידות בסביבת עבודה מורכבת
חיישן לייזר חדש ליישומי מדידת מרחק מתוצרת Baumer