יחידות שרות מוגנות התפוצצות

 
יחידות שרות בקטרים החל מ-3/4  ועד- 1.5 ASCO NUMATICS
As from now, our air service equipment with connection 3/4 to 1.5 are complying with the
ATEX standard for zones 1 and 21,classification II2GD c IIB X
 ASCO NUMATICS , ASCO VALVE , ASCO RED HAT