מדי שיפוע מישוריים ומרחביים

 
Baumer
 
מדי שיפוע
Inclinometers
מדידת שיפוע במישור אחד:
עד 360°
 
מד שיפוע
מדידת שיפוע בשני מישורים: 
 עד 60°