מתמר לחץ

 

מתמר לחץ באיכות גבוהה במגוון אפשרויות

  • Pressure Transmitters & Transducers
  • Pressure spectrum (bar): 0...-1 and, 0...1600
  • Output signal: 0 - 5 V / 0 - 10 V, 1 - 5 V / 1 - 10 V
  • Characteristic curve deviation: 0,15%.... 1%
  • Temperature range: -25...+85° C
  • Max. protection class: IP 54 ...IP67