יחידות שרות מוגנות

יחידות שרות בקטרים החל מ-3/4 ועד- 1.5 ASCO NUMATICS


As from now, our air service equipment with connection 3/4 to 1.5 are complying with the

ATEX standard for zones 1 and 21,classification II2GD c IIB X

ASCO NUMATICS , ASCO VALVE , ASCO RED HAT