מד שיפוע

 
 
מד שיפוע
Inclinometers
 
מדידת שיפוע במישור אחד:
עד 360°
 

 
מדידת שיפוע בשני מישורים: 
 
 עד 60°