רשימת מק”טים של: חיישן אופטי מחברת באומר Baumer

חברת אריאל את ברגר בע”מ היבואן הרשמי של באומר בישראל

 

Type DesignationPart No.
11157814OR18.EI-NW1P.71O
11157815OR18.EI-NW1Z.71CV
11157816OR18.EI-NW1Z.71OV/0010
11157811OR18.EI-PW1P.71O
11157812OR18.EI-PW1Z.71CV
11157813OR18.EI-PW1Z.71OV/0010
11157820OR18.EL-NV1P.7BCV
11157819OR18.EL-NV1P.7BO
11157818OR18.EL-PV1P.7BCV
11157817OR18.EL-PV1P.7BO
11128094OR18.GP-GW1B.7BO
11129327OR18.GP-NV1T.7BO
11129323OR18.GP-PV1T.7BO
11157809OR18.GR.F-NW1Z.71CV
11157810OR18.GR.F-NW1Z.71OV/0010
11157807OR18.GR.F-PW1Z.71CV
11157808OR18.GR.F-PW1Z.71OV/0010
11157842OR18.GR-NW1P.71O
11157841OR18.GR-PW1P.71O
11157787OR18.RL-NV1P.7BCV
11157786OR18.RL-NV1P.7BO
11157785OR18.RL-PV1P.7BCV
11157784OR18.RL-PV1P.7BO
11157789OR18.RR.T-NW1P.71O
11157788OR18.RR.T-PW1P.71O
11157781OR18.RR-NW1P.71O
11157782OR18.RR-NW1Z.71CV
11157783OR18.RR-NW1Z.71OV/0010
11157680OR18.RR-PW1P.71O
11157768OR18.RR-PW1Z.71CV
11157780OR18.RR-PW1Z.71OV/0010
11128095OR18.SP-GW1B.7BO
11129342OR18.SP-NV1T.7BO
11129340OR18.SP-PV1T.7BO
11157821OR18.TI-ZZZP.71O
11157823OR18.TI-ZZZZ.71CV
11157825OR18.TI-ZZZZ.71OV/0010
11157840OR18.TL-ZZZP.7BCV
11157829OR18.TL-ZZZP.7BO
11157801OR18.ZI-NW1P.71O/B005
11157797OR18.ZI-NW1P.71O/B013
11157792OR18.ZI-NW1Z.71CV/B012
11157798OR18.ZI-NW1Z.71CV/B013
11157793OR18.ZI-NW1Z.71OV/0010_B012
11157799OR18.ZI-NW1Z.71OV/0010_B013
11157800OR18.ZI-PW1P.71O/B005
11157794OR18.ZI-PW1P.71O/B013
11157790OR18.ZI-PW1Z.71CV/B012
11157795OR18.ZI-PW1Z.71CV/B013
11157791OR18.ZI-PW1Z.71OV/0010_B012
11157796OR18.ZI-PW1Z.71OV/0010_B013
11157806OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013
11157805OR18.ZL-NV1P.7BO/B013
11157803OR18.ZL-PV1P.7BCV/B013
11157802OR18.ZL-PV1P.7BO/B013
11157854OR18W.EI-NW1P.9VO
11157851OR18W.EI-PW1P.9VO
11157857OR18W.GR-NW1P.9VO
11157856OR18W.GR-PW1P.9VO
11157846OR18W.RR.T-NW1P.9VO
11157845OR18W.RR.T-PW1P.9VO
11157844OR18W.RR-NW1P.9VO
11157843OR18W.RR-PW1P.9VO
11157855OR18W.TI-ZZZP.9VO
11157850OR18W.ZI-NW1P.9VO/B005
11157848OR18W.ZI-NW1P.9VO/B013
11157849OR18W.ZI-PW1P.9VO/B005
11157847OR18W.ZI-PW1P.9VO/B013
10165142OSDK 10D9005
10165143OSDK 10D9005/S35A
11001320OSDK 14D9001
11003293OSDK 14D9001/S14
11001329OSDK 14D9001/S35A
11170024OXC7-X0250.II1250.TI
11177353OXE7.E15T-L82C.SIMD.7AI
11148276OXE7.E15T-L82E.SIMD.7AI
11174280OXE7.E25T-LB3C.SIMD.7AI
11111452OXE7.E25T-LB3E.SIMD.7AI
11185166OXH7-Z0150.HI0720.EK
11159406OXH7-Z0150.HI0720.VI
11161809OXH7-Z0500.HI0660.VI
10136502OZDK 10N5101
10136504OZDK 10N5101/S35A
10163205OZDK 10N5150
10162952OZDK 10N5150/S35A
10136501OZDK 10P5101
10136503OZDK 10P5101/S35A
10163204OZDK 10P5150
10162951OZDK 10P5150/S35A
11001323OZDK 14N1901/S14
11001325OZDK 14P1901
11001328OZDK 14P1901/S14
11001324OZDK 14P1901/S35A
10130603OZDM 16N1001
10133599OZDM 16N1001/S14
10123268OZDM 16P1001
10119729OZDM 16P1001/S14
10123266OZDM 16P1901
10119432OZDM 16P1901/S14
10137208OZDM 16P1901/S14U
10140412OZDM 16P3001
10124714OZDM 16P3001/S14