רשימת מק”טים של: חיישן אופטי מחברת באומר Baumer

חברת אריאל את ברגר בע”מ היבואן הרשמי של באומר בישראל

 

Type Designation Part No.
11157814 OR18.EI-NW1P.71O
11157815 OR18.EI-NW1Z.71CV
11157816 OR18.EI-NW1Z.71OV/0010
11157811 OR18.EI-PW1P.71O
11157812 OR18.EI-PW1Z.71CV
11157813 OR18.EI-PW1Z.71OV/0010
11157820 OR18.EL-NV1P.7BCV
11157819 OR18.EL-NV1P.7BO
11157818 OR18.EL-PV1P.7BCV
11157817 OR18.EL-PV1P.7BO
11128094 OR18.GP-GW1B.7BO
11129327 OR18.GP-NV1T.7BO
11129323 OR18.GP-PV1T.7BO
11157809 OR18.GR.F-NW1Z.71CV
11157810 OR18.GR.F-NW1Z.71OV/0010
11157807 OR18.GR.F-PW1Z.71CV
11157808 OR18.GR.F-PW1Z.71OV/0010
11157842 OR18.GR-NW1P.71O
11157841 OR18.GR-PW1P.71O
11157787 OR18.RL-NV1P.7BCV
11157786 OR18.RL-NV1P.7BO
11157785 OR18.RL-PV1P.7BCV
11157784 OR18.RL-PV1P.7BO
11157789 OR18.RR.T-NW1P.71O
11157788 OR18.RR.T-PW1P.71O
11157781 OR18.RR-NW1P.71O
11157782 OR18.RR-NW1Z.71CV
11157783 OR18.RR-NW1Z.71OV/0010
11157680 OR18.RR-PW1P.71O
11157768 OR18.RR-PW1Z.71CV
11157780 OR18.RR-PW1Z.71OV/0010
11128095 OR18.SP-GW1B.7BO
11129342 OR18.SP-NV1T.7BO
11129340 OR18.SP-PV1T.7BO
11157821 OR18.TI-ZZZP.71O
11157823 OR18.TI-ZZZZ.71CV
11157825 OR18.TI-ZZZZ.71OV/0010
11157840 OR18.TL-ZZZP.7BCV
11157829 OR18.TL-ZZZP.7BO
11157801 OR18.ZI-NW1P.71O/B005
11157797 OR18.ZI-NW1P.71O/B013
11157792 OR18.ZI-NW1Z.71CV/B012
11157798 OR18.ZI-NW1Z.71CV/B013
11157793 OR18.ZI-NW1Z.71OV/0010_B012
11157799 OR18.ZI-NW1Z.71OV/0010_B013
11157800 OR18.ZI-PW1P.71O/B005
11157794 OR18.ZI-PW1P.71O/B013
11157790 OR18.ZI-PW1Z.71CV/B012
11157795 OR18.ZI-PW1Z.71CV/B013
11157791 OR18.ZI-PW1Z.71OV/0010_B012
11157796 OR18.ZI-PW1Z.71OV/0010_B013
11157806 OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013
11157805 OR18.ZL-NV1P.7BO/B013
11157803 OR18.ZL-PV1P.7BCV/B013
11157802 OR18.ZL-PV1P.7BO/B013
11157854 OR18W.EI-NW1P.9VO
11157851 OR18W.EI-PW1P.9VO
11157857 OR18W.GR-NW1P.9VO
11157856 OR18W.GR-PW1P.9VO
11157846 OR18W.RR.T-NW1P.9VO
11157845 OR18W.RR.T-PW1P.9VO
11157844 OR18W.RR-NW1P.9VO
11157843 OR18W.RR-PW1P.9VO
11157855 OR18W.TI-ZZZP.9VO
11157850 OR18W.ZI-NW1P.9VO/B005
11157848 OR18W.ZI-NW1P.9VO/B013
11157849 OR18W.ZI-PW1P.9VO/B005
11157847 OR18W.ZI-PW1P.9VO/B013
10165142 OSDK 10D9005
10165143 OSDK 10D9005/S35A
11001320 OSDK 14D9001
11003293 OSDK 14D9001/S14
11001329 OSDK 14D9001/S35A
11170024 OXC7-X0250.II1250.TI
11177353 OXE7.E15T-L82C.SIMD.7AI
11148276 OXE7.E15T-L82E.SIMD.7AI
11174280 OXE7.E25T-LB3C.SIMD.7AI
11111452 OXE7.E25T-LB3E.SIMD.7AI
11185166 OXH7-Z0150.HI0720.EK
11159406 OXH7-Z0150.HI0720.VI
11161809 OXH7-Z0500.HI0660.VI
10136502 OZDK 10N5101
10136504 OZDK 10N5101/S35A
10163205 OZDK 10N5150
10162952 OZDK 10N5150/S35A
10136501 OZDK 10P5101
10136503 OZDK 10P5101/S35A
10163204 OZDK 10P5150
10162951 OZDK 10P5150/S35A
11001323 OZDK 14N1901/S14
11001325 OZDK 14P1901
11001328 OZDK 14P1901/S14
11001324 OZDK 14P1901/S35A
10130603 OZDM 16N1001
10133599 OZDM 16N1001/S14
10123268 OZDM 16P1001
10119729 OZDM 16P1001/S14
10123266 OZDM 16P1901
10119432 OZDM 16P1901/S14
10137208 OZDM 16P1901/S14U
10140412 OZDM 16P3001
10124714 OZDM 16P3001/S14