חיישן פוטואלקטרי באומר Baumer – photoelectric sensor

רשימת מק”טים של: חיישן פוטואלקטרי מחברת באומר Baumer – photoelectric sensor

חברת אריאל את ברגר בע”מ היבואן הרשמי של באומר בישראל

 

Type Designation Part No.
11199080 O300.DI-GM1J.72CU
11199081 O300.DI-GM1J.72N
11199078 O300.DL-GM1J.72CU
11199079 O300.DL-GM1J.72N
11199076 O300.DP-GM1J.72CU
11199077 O300.DP-GM1J.72N
11176842 O300.EL-GW1B.72CU
11176843 O300.EL-GW1B.72N
11181069 O300.EL-NV1T.72CU
11181080 O300.EL-NV1T.72N
11181081 O300.EL-PV1T.72CU
11181082 O300.EL-PV1T.72N
11167265 O300.ER-GW1B.72CU
11128044 O300.ER-GW1B.72N
11192008 O300.ER-GW1B.72N/E002
11167266 O300.ER-NV1T.72CU
11128055 O300.ER-NV1T.72N
11167267 O300.ER-PV1T.72CU
11128047 O300.ER-PV1T.72N
11128081 O300.GI-GW1B.72CU
11121712 O300.GI-GW1B.72N
11171740 O300.GL-GW1J.72CU
11199070 O300.GL-GW1J.72CU/E022
11202036 O300.GL-GW1J.72CU/E023
11171741 O300.GL-GW1J.72N
11196492 O300.GL-GW1J.72N/E022
11203023 O300.GL-GW1J.72N/E023
11171745 O300.GL-NV1T.72CU
11180407 O300.GL-NV1T.72CU/0300_KBAC
11203024 O300.GL-NV1T.72CU/E023
11171742 O300.GL-NV1T.72N
11203025 O300.GL-NV1T.72N/E023
11171747 O300.GL-PV1T.72CU
11203026 O300.GL-PV1T.72CU/E023
11171748 O300.GL-PV1T.72N
11203027 O300.GL-PV1T.72N/E023
11120101 O300.GP-GW1B.72CU
11189956 O300.GP-GW1B.72CU/0500
11189399 O300.GP-GW1B.72CU/T008
11110415 O300.GP-GW1B.72N
11116165 O300.GP-GW1B.72N/M00U
11143644 O300.GP-GW1B.72NU
11140382 O300.GP-GW1B.72OU
11125058 O300.GP-GW1J.72CU
11199038 O300.GP-GW1J.72CU/E022
11125023 O300.GP-GW1J.72N
11199039 O300.GP-GW1J.72N/E022
11120103 O300.GP-NV1T.72CU
11135827 O300.GP-NV1T.72CU/T003
11110442 O300.GP-NV1T.72N
11135828 O300.GP-NV1T.72N/T003
11120104 O300.GP-PV1T.72CU
11135829 O300.GP-PV1T.72CU/T003
11110441 O300.GP-PV1T.72N
11181288 O300.GP-PV1T.72N/E017
11135850 O300.GP-PV1T.72N/T003
11147416 O300.GP-PV1T.72OU
11121126 O300.GR-GD1Z.72N/B002
11169155 O300.GR-GW1O.72N
11120106 O300.GR-GW1T.72CU
11146373 O300.GR-GW1T.72CU/0500
11199071 O300.GR-GW1T.72CU/E022
11110414 O300.GR-GW1T.72N
11199072 O300.GR-GW1T.72N/E022
11116166 O300.GR-GW1T.72N/M00U
11119523 O300.GR-GW1T.72N/P004
11141209 O300.GR-GW1T.72NU
11135876 O300.GR-NV1T.72CU
11135882 O300.GR-NV1T.72CU/T003
11135879 O300.GR-NV1T.72N
11128552 O300.GR-NV1T.72N/T003
11135880 O300.GR-PV1T.72CU
11135883 O300.GR-PV1T.72CU/T003
11135881 O300.GR-PV1T.72N
11183050 O300.GR-PV1T.72N/E017
11135885 O300.GR-PV1T.72N/T003
11128196 O300.QR-NV1Z.72CU
11128194 O300.QR-NV1Z.72N
11128195 O300.QR-PV1Z.72CU
11128193 O300.QR-PV1Z.72N
11172767 O300.RL-GW1J.72CU
11172769 O300.RL-GW1J.72N
11172800 O300.RL-NV1T.72CU
11172801 O300.RL-NV1T.72N
11172802 O300.RL-PV1T.72CU
11172803 O300.RL-PV1T.72N
11157331 O300.RP.T-GW1J.72CU
11157334 O300.RP.T-GW1J.72N
11120107 O300.RP-GW1B.72CU
11110449 O300.RP-GW1B.72N
11116164 O300.RP-GW1B.72N/M00U
11143019 O300.RP-GW1B.72NU
11120129 O300.RP-GW1B.72OU
11125030 O300.RP-GW1J.72N
11140445 O300.RP-GW1T.72LU/0015
11120110 O300.RP-NV1T.72CU
11110447 O300.RP-NV1T.72N
11120112 O300.RP-NW2T.72CU
11110448 O300.RP-NW2T.72N
11120120 O300.RP-PV1T.72CU
11110445 O300.RP-PV1T.72N
11128534 O300.RP-PV1T.72N/P009
11139319 O300.RP-PV1T.72OU
11154641 O300.RP-PW1T.72LU/0015
11120121 O300.RP-PW2T.72CU
11110446 O300.RP-PW2T.72N
11120118 O300.RR-GD1Z.72CU
11110444 O300.RR-GD1Z.72N
11120114 O300.RR-GL1Z.72CU
11110443 O300.RR-GL1Z.72N
11176826 O300.SL-GW1J.72CU
11199074 O300.SL-GW1J.72CU/E022
11176827 O300.SL-GW1J.72N
11199075 O300.SL-GW1J.72N/E022
11179003 O300.SL-NV1T.72CU
11179004 O300.SL-NV1T.72N
11179005 O300.SL-PV1T.72CU
11179006 O300.SL-PV1T.72N
11136905 O300.SP.T-GW1J.72CU
11136906 O300.SP.T-GW1J.72N
11120122 O300.SP-GW1B.72CU
11110450 O300.SP-GW1B.72N
11116163 O300.SP-GW1B.72N/M00U
11140097 O300.SP-GW1B.72NU
11139109 O300.SP-GW1B.72OU
11125077 O300.SP-GW1J.72CU
11199073 O300.SP-GW1J.72CU/E022
11125057 O300.SP-GW1J.72N
11199086 O300.SP-GW1J.72N/E022
11120126 O300.SP-NV1T.72CU
11135851 O300.SP-NV1T.72CU/T003
11110453 O300.SP-NV1T.72N
11135852 O300.SP-NV1T.72N/T003
11120127 O300.SP-NW2T.72CU
11110454 O300.SP-NW2T.72N
11120123 O300.SP-PV1T.72CU
11135854 O300.SP-PV1T.72CU/T003
11110451 O300.SP-PV1T.72N
11135855 O300.SP-PV1T.72N/T003
11120125 O300.SP-PW2T.72CU
11110452 O300.SP-PW2T.72N
11158073 O300.SR.T-GW1J.72N/E002
11176844 O300.TL-ZZZZ.72CU
11176845 O300.TL-ZZZZ.72N
11167264 O300.TR-ZZZZ.72CU
11128022 O300.TR-ZZZZ.72N
11192009 O300.TR-ZZZZ.72N/E002
11168410 O300.ZI-GW1B.72CU
11168369 O300.ZI-GW1B.72N
11176829 O300.ZL-GW1J.72CU
11176840 O300.ZL-GW1J.72N
11181086 O300.ZL-NV1T.72CU
11181087 O300.ZL-NV1T.72N
11181088 O300.ZL-PV1T.72CU
11181089 O300.ZL-PV1T.72N
11128017 O300.ZR-GW1T.72CU
11128014 O300.ZR-GW1T.72N
11181083 O300H.EL-GW1B.PVCV
11181084 O300H.EL-GW1B.PVNV
11167293 O300H.ER-GW1B.PVCV
11167294 O300H.ER-GW1B.PVNV
11171768 O300H.GL-GW1J.PVCV
11171769 O300H.GL-GW1J.PVNV
11127745 O300H.GP-GW1J.PVCV
11157157 O300H.GP-GW1J.PVNV
11172813 O300H.RL-GW1J.PVCV
11172814 O300H.RL-GW1J.PVNV
11157335 O300H.RP.T-GW1J.PVCV
11157337 O300H.RP.T-GW1J.PVNV
11127716 O300H.RP-GW1B.PVCV
11157327 O300H.RP-GW1B.PVNV
11179007 O300H.SL-GW1J.PVCV
11179008 O300H.SL-GW1J.PVNV
11136925 O300H.SP.T-GW1J.PVCV
11136926 O300H.SP.T-GW1J.PVNV
11127754 O300H.SP-GW1J.PVCV
11136904 O300H.SP-GW1J.PVNV
11181225 O300H.TL-ZZZZ.PVCV
11181227 O300H.TL-ZZZZ.PVNV
11167291 O300H.TR-ZZZZ.PVCV
11167292 O300H.TR-ZZZZ.PVNV
11181085 O300W.EL-GW1B.PVN
11167301 O300W.ER-GW1B.PVN
11171770 O300W.GL-GW1J.PVN
11127755 O300W.GP-GW1J.PVN
11172815 O300W.RL-GW1J.PVN
11157338 O300W.RP.T-GW1J.PVN
11127720 O300W.RP-GW1B.PVN
11179009 O300W.SL-GW1J.PVN
11136922 O300W.SP.T-GW1J.PVN
11127758 O300W.SP-GW1J.PVN
11181228 O300W.TL-ZZZZ.PVN
11167300 O300W.TR-ZZZZ.PVN
11199084 O500.DI-GM1J.72CU
11199085 O500.DI-GM1J.72O
11199082 O500.DP-GM1J.72CU
11199083 O500.DP-GM1J.72O
11167280 O500.ER-GW1B.72CU
11128072 O500.ER-GW1B.72O
11167281 O500.ER-NV1T.72CU
11128078 O500.ER-NV1T.72O
11167282 O500.ER-PV1T.72CU
11128075 O500.ER-PV1T.72O
11175997 O500.ER-PV1Z.72O/P009
11128082 O500.GI-GW1B.72CU
11120203 O500.GI-GW1B.72O
11096067 O500.GP-GW1B.72CU
11096064 O500.GP-GW1B.72O
11113446 O500.GP-GW1B.72O/M00U
11125084 O500.GP-GW1J.72CU
11125079 O500.GP-GW1J.72O
11096069 O500.GP-NV1T.72CU
11135857 O500.GP-NV1T.72CU/T003
11096066 O500.GP-NV1T.72O
11135859 O500.GP-NV1T.72O/T003
11096068 O500.GP-PV1T.72CU
11135861 O500.GP-PV1T.72CU/T003
11096065 O500.GP-PV1T.72O
11135862 O500.GP-PV1T.72O/T003
11169156 O500.GR-GW1O.72O
11096063 O500.GR-GW1T.72CU
11096062 O500.GR-GW1T.72O
11113447 O500.GR-GW1T.72O/M00U
11121916 O500.GR-GW1T.72O/T002
11135886 O500.GR-NV1T.72CU
11135889 O500.GR-NV1T.72CU/T003
11123121 O500.GR-NV1T.72O
11135863 O500.GR-NV1T.72O/T003
11135888 O500.GR-PV1T.72CU
11135891 O500.GR-PV1T.72CU/T003
11123131 O500.GR-PV1T.72O
11135864 O500.GR-PV1T.72O/T003
11128191 O500.QR-NV1Z.72CU
11128159 O500.QR-NV1Z.72O
11128190 O500.QR-PV1Z.72CU
11128158 O500.QR-PV1Z.72O
11157339 O500.RP.T-GW1J.72CU
11157351 O500.RP.T-GW1J.72O
11096103 O500.RP-GW1B.72CU
11096098 O500.RP-GW1B.72O
11113448 O500.RP-GW1B.72O/M00U
11096101 O500.RP-NV1T.72CU
11096096 O500.RP-NV1T.72O
11096102 O500.RP-NW2T.72CU
11096097 O500.RP-NW2T.72O
11096099 O500.RP-PV1T.72CU
11096094 O500.RP-PV1T.72O
11096100 O500.RP-PW2T.72CU
11096095 O500.RP-PW2T.72O
11096093 O500.RR-GD1Z.72CU
11096091 O500.RR-GD1Z.72O
11096092 O500.RR-GL1Z.72CU
11096090 O500.RR-GL1Z.72O
11117815 O500.RR-PV1Z.72O
11164013 O500.SI.T-GW1J.72O
11136920 O500.SP.T-GW1J.72CU/B005
11136921 O500.SP.T-GW1J.72O/B005
11129741 O500.SP-GD1Z.72O/P010
11096085 O500.SP-GW1B.72CU
11096080 O500.SP-GW1B.72O
11113444 O500.SP-GW1B.72O/M00U
11139106 O500.SP-GW1B.72OU
11125089 O500.SP-GW1J.72CU
11136931 O500.SP-GW1J.72CU/B005
11125082 O500.SP-GW1J.72O
11136932 O500.SP-GW1J.72O/B005
11096088 O500.SP-NV1T.72CU
11135865 O500.SP-NV1T.72CU/T003
11096083 O500.SP-NV1T.72O
11135866 O500.SP-NV1T.72O/T003
11096089 O500.SP-NW2T.72CU
11096084 O500.SP-NW2T.72O
11096086 O500.SP-PV1T.72CU
11135867 O500.SP-PV1T.72CU/T003
11096081 O500.SP-PV1T.72O
11135869 O500.SP-PV1T.72O/T003
11096087 O500.SP-PW2T.72CU
11096082 O500.SP-PW2T.72O
11167269 O500.TR-ZZZZ.72CU
11128041 O500.TR-ZZZZ.72O
11168411 O500.ZI-GW1B.72O
11128020 O500.ZR-GW1T.72CU
11128018 O500.ZR-GW1T.72O
11167297 O500H.ER-GW1B.PVCV
11167299 O500H.ER-GW1B.PVOV
11125101 O500H.GP-GW1J.PVCV
11125102 O500H.GP-GW1J.PVOV
11157354 O500H.RP.T-GW1J.PVCV
11157356 O500H.RP.T-GW1J.PVOV
11107831 O500H.RP-GW1B.PVCV
11107832 O500H.RP-GW1B.PVOV
11136929 O500H.SP.T-GW1J.PVCV/B005
11136930 O500H.SP.T-GW1J.PVOV/B005
11125106 O500H.SP-GW1J.PVCV
11141394 O500H.SP-GW1J.PVCV/B005
11125107 O500H.SP-GW1J.PVOV
11141395 O500H.SP-GW1J.PVOV/B005
11167295 O500H.TR-ZZZZ.PVCV
11167296 O500H.TR-ZZZZ.PVOV
11167303 O500W.ER-GW1B.PVO
11125092 O500W.GP-GW1J.PVO
11137000 O500W.GP-GW1J.PVO/H002
11182717 O500W.GR-GW1O.PVO/H002
11157357 O500W.RP.T-GW1J.PVO
11107745 O500W.RP-GW1B.PVO
11125066 O500W.RP-GW1B.PVO/H002
11136924 O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005
11125098 O500W.SP-GW1J.PVO
11141396 O500W.SP-GW1J.PVO/B005
11137002 O500W.SP-GW1J.PVO/H002
11137003 O500W.SP-GW1J.PVO/H002_B005
11167302 O500W.TR-ZZZZ.PVN

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *