חיישן פוטואלקטרי באומר Baumer – photoelectric sensor

רשימת מק”טים של: חיישן פוטואלקטרי מחברת באומר Baumer – photoelectric sensor

חברת אריאל את ברגר בע”מ היבואן הרשמי של באומר בישראל

 

Type DesignationPart No.
11199080O300.DI-GM1J.72CU
11199081O300.DI-GM1J.72N
11199078O300.DL-GM1J.72CU
11199079O300.DL-GM1J.72N
11199076O300.DP-GM1J.72CU
11199077O300.DP-GM1J.72N
11176842O300.EL-GW1B.72CU
11176843O300.EL-GW1B.72N
11181069O300.EL-NV1T.72CU
11181080O300.EL-NV1T.72N
11181081O300.EL-PV1T.72CU
11181082O300.EL-PV1T.72N
11167265O300.ER-GW1B.72CU
11128044O300.ER-GW1B.72N
11192008O300.ER-GW1B.72N/E002
11167266O300.ER-NV1T.72CU
11128055O300.ER-NV1T.72N
11167267O300.ER-PV1T.72CU
11128047O300.ER-PV1T.72N
11128081O300.GI-GW1B.72CU
11121712O300.GI-GW1B.72N
11171740O300.GL-GW1J.72CU
11199070O300.GL-GW1J.72CU/E022
11202036O300.GL-GW1J.72CU/E023
11171741O300.GL-GW1J.72N
11196492O300.GL-GW1J.72N/E022
11203023O300.GL-GW1J.72N/E023
11171745O300.GL-NV1T.72CU
11180407O300.GL-NV1T.72CU/0300_KBAC
11203024O300.GL-NV1T.72CU/E023
11171742O300.GL-NV1T.72N
11203025O300.GL-NV1T.72N/E023
11171747O300.GL-PV1T.72CU
11203026O300.GL-PV1T.72CU/E023
11171748O300.GL-PV1T.72N
11203027O300.GL-PV1T.72N/E023
11120101O300.GP-GW1B.72CU
11189956O300.GP-GW1B.72CU/0500
11189399O300.GP-GW1B.72CU/T008
11110415O300.GP-GW1B.72N
11116165O300.GP-GW1B.72N/M00U
11143644O300.GP-GW1B.72NU
11140382O300.GP-GW1B.72OU
11125058O300.GP-GW1J.72CU
11199038O300.GP-GW1J.72CU/E022
11125023O300.GP-GW1J.72N
11199039O300.GP-GW1J.72N/E022
11120103O300.GP-NV1T.72CU
11135827O300.GP-NV1T.72CU/T003
11110442O300.GP-NV1T.72N
11135828O300.GP-NV1T.72N/T003
11120104O300.GP-PV1T.72CU
11135829O300.GP-PV1T.72CU/T003
11110441O300.GP-PV1T.72N
11181288O300.GP-PV1T.72N/E017
11135850O300.GP-PV1T.72N/T003
11147416O300.GP-PV1T.72OU
11121126O300.GR-GD1Z.72N/B002
11169155O300.GR-GW1O.72N
11120106O300.GR-GW1T.72CU
11146373O300.GR-GW1T.72CU/0500
11199071O300.GR-GW1T.72CU/E022
11110414O300.GR-GW1T.72N
11199072O300.GR-GW1T.72N/E022
11116166O300.GR-GW1T.72N/M00U
11119523O300.GR-GW1T.72N/P004
11141209O300.GR-GW1T.72NU
11135876O300.GR-NV1T.72CU
11135882O300.GR-NV1T.72CU/T003
11135879O300.GR-NV1T.72N
11128552O300.GR-NV1T.72N/T003
11135880O300.GR-PV1T.72CU
11135883O300.GR-PV1T.72CU/T003
11135881O300.GR-PV1T.72N
11183050O300.GR-PV1T.72N/E017
11135885O300.GR-PV1T.72N/T003
11128196O300.QR-NV1Z.72CU
11128194O300.QR-NV1Z.72N
11128195O300.QR-PV1Z.72CU
11128193O300.QR-PV1Z.72N
11172767O300.RL-GW1J.72CU
11172769O300.RL-GW1J.72N
11172800O300.RL-NV1T.72CU
11172801O300.RL-NV1T.72N
11172802O300.RL-PV1T.72CU
11172803O300.RL-PV1T.72N
11157331O300.RP.T-GW1J.72CU
11157334O300.RP.T-GW1J.72N
11120107O300.RP-GW1B.72CU
11110449O300.RP-GW1B.72N
11116164O300.RP-GW1B.72N/M00U
11143019O300.RP-GW1B.72NU
11120129O300.RP-GW1B.72OU
11125030O300.RP-GW1J.72N
11140445O300.RP-GW1T.72LU/0015
11120110O300.RP-NV1T.72CU
11110447O300.RP-NV1T.72N
11120112O300.RP-NW2T.72CU
11110448O300.RP-NW2T.72N
11120120O300.RP-PV1T.72CU
11110445O300.RP-PV1T.72N
11128534O300.RP-PV1T.72N/P009
11139319O300.RP-PV1T.72OU
11154641O300.RP-PW1T.72LU/0015
11120121O300.RP-PW2T.72CU
11110446O300.RP-PW2T.72N
11120118O300.RR-GD1Z.72CU
11110444O300.RR-GD1Z.72N
11120114O300.RR-GL1Z.72CU
11110443O300.RR-GL1Z.72N
11176826O300.SL-GW1J.72CU
11199074O300.SL-GW1J.72CU/E022
11176827O300.SL-GW1J.72N
11199075O300.SL-GW1J.72N/E022
11179003O300.SL-NV1T.72CU
11179004O300.SL-NV1T.72N
11179005O300.SL-PV1T.72CU
11179006O300.SL-PV1T.72N
11136905O300.SP.T-GW1J.72CU
11136906O300.SP.T-GW1J.72N
11120122O300.SP-GW1B.72CU
11110450O300.SP-GW1B.72N
11116163O300.SP-GW1B.72N/M00U
11140097O300.SP-GW1B.72NU
11139109O300.SP-GW1B.72OU
11125077O300.SP-GW1J.72CU
11199073O300.SP-GW1J.72CU/E022
11125057O300.SP-GW1J.72N
11199086O300.SP-GW1J.72N/E022
11120126O300.SP-NV1T.72CU
11135851O300.SP-NV1T.72CU/T003
11110453O300.SP-NV1T.72N
11135852O300.SP-NV1T.72N/T003
11120127O300.SP-NW2T.72CU
11110454O300.SP-NW2T.72N
11120123O300.SP-PV1T.72CU
11135854O300.SP-PV1T.72CU/T003
11110451O300.SP-PV1T.72N
11135855O300.SP-PV1T.72N/T003
11120125O300.SP-PW2T.72CU
11110452O300.SP-PW2T.72N
11158073O300.SR.T-GW1J.72N/E002
11176844O300.TL-ZZZZ.72CU
11176845O300.TL-ZZZZ.72N
11167264O300.TR-ZZZZ.72CU
11128022O300.TR-ZZZZ.72N
11192009O300.TR-ZZZZ.72N/E002
11168410O300.ZI-GW1B.72CU
11168369O300.ZI-GW1B.72N
11176829O300.ZL-GW1J.72CU
11176840O300.ZL-GW1J.72N
11181086O300.ZL-NV1T.72CU
11181087O300.ZL-NV1T.72N
11181088O300.ZL-PV1T.72CU
11181089O300.ZL-PV1T.72N
11128017O300.ZR-GW1T.72CU
11128014O300.ZR-GW1T.72N
11181083O300H.EL-GW1B.PVCV
11181084O300H.EL-GW1B.PVNV
11167293O300H.ER-GW1B.PVCV
11167294O300H.ER-GW1B.PVNV
11171768O300H.GL-GW1J.PVCV
11171769O300H.GL-GW1J.PVNV
11127745O300H.GP-GW1J.PVCV
11157157O300H.GP-GW1J.PVNV
11172813O300H.RL-GW1J.PVCV
11172814O300H.RL-GW1J.PVNV
11157335O300H.RP.T-GW1J.PVCV
11157337O300H.RP.T-GW1J.PVNV
11127716O300H.RP-GW1B.PVCV
11157327O300H.RP-GW1B.PVNV
11179007O300H.SL-GW1J.PVCV
11179008O300H.SL-GW1J.PVNV
11136925O300H.SP.T-GW1J.PVCV
11136926O300H.SP.T-GW1J.PVNV
11127754O300H.SP-GW1J.PVCV
11136904O300H.SP-GW1J.PVNV
11181225O300H.TL-ZZZZ.PVCV
11181227O300H.TL-ZZZZ.PVNV
11167291O300H.TR-ZZZZ.PVCV
11167292O300H.TR-ZZZZ.PVNV
11181085O300W.EL-GW1B.PVN
11167301O300W.ER-GW1B.PVN
11171770O300W.GL-GW1J.PVN
11127755O300W.GP-GW1J.PVN
11172815O300W.RL-GW1J.PVN
11157338O300W.RP.T-GW1J.PVN
11127720O300W.RP-GW1B.PVN
11179009O300W.SL-GW1J.PVN
11136922O300W.SP.T-GW1J.PVN
11127758O300W.SP-GW1J.PVN
11181228O300W.TL-ZZZZ.PVN
11167300O300W.TR-ZZZZ.PVN
11199084O500.DI-GM1J.72CU
11199085O500.DI-GM1J.72O
11199082O500.DP-GM1J.72CU
11199083O500.DP-GM1J.72O
11167280O500.ER-GW1B.72CU
11128072O500.ER-GW1B.72O
11167281O500.ER-NV1T.72CU
11128078O500.ER-NV1T.72O
11167282O500.ER-PV1T.72CU
11128075O500.ER-PV1T.72O
11175997O500.ER-PV1Z.72O/P009
11128082O500.GI-GW1B.72CU
11120203O500.GI-GW1B.72O
11096067O500.GP-GW1B.72CU
11096064O500.GP-GW1B.72O
11113446O500.GP-GW1B.72O/M00U
11125084O500.GP-GW1J.72CU
11125079O500.GP-GW1J.72O
11096069O500.GP-NV1T.72CU
11135857O500.GP-NV1T.72CU/T003
11096066O500.GP-NV1T.72O
11135859O500.GP-NV1T.72O/T003
11096068O500.GP-PV1T.72CU
11135861O500.GP-PV1T.72CU/T003
11096065O500.GP-PV1T.72O
11135862O500.GP-PV1T.72O/T003
11169156O500.GR-GW1O.72O
11096063O500.GR-GW1T.72CU
11096062O500.GR-GW1T.72O
11113447O500.GR-GW1T.72O/M00U
11121916O500.GR-GW1T.72O/T002
11135886O500.GR-NV1T.72CU
11135889O500.GR-NV1T.72CU/T003
11123121O500.GR-NV1T.72O
11135863O500.GR-NV1T.72O/T003
11135888O500.GR-PV1T.72CU
11135891O500.GR-PV1T.72CU/T003
11123131O500.GR-PV1T.72O
11135864O500.GR-PV1T.72O/T003
11128191O500.QR-NV1Z.72CU
11128159O500.QR-NV1Z.72O
11128190O500.QR-PV1Z.72CU
11128158O500.QR-PV1Z.72O
11157339O500.RP.T-GW1J.72CU
11157351O500.RP.T-GW1J.72O
11096103O500.RP-GW1B.72CU
11096098O500.RP-GW1B.72O
11113448O500.RP-GW1B.72O/M00U
11096101O500.RP-NV1T.72CU
11096096O500.RP-NV1T.72O
11096102O500.RP-NW2T.72CU
11096097O500.RP-NW2T.72O
11096099O500.RP-PV1T.72CU
11096094O500.RP-PV1T.72O
11096100O500.RP-PW2T.72CU
11096095O500.RP-PW2T.72O
11096093O500.RR-GD1Z.72CU
11096091O500.RR-GD1Z.72O
11096092O500.RR-GL1Z.72CU
11096090O500.RR-GL1Z.72O
11117815O500.RR-PV1Z.72O
11164013O500.SI.T-GW1J.72O
11136920O500.SP.T-GW1J.72CU/B005
11136921O500.SP.T-GW1J.72O/B005
11129741O500.SP-GD1Z.72O/P010
11096085O500.SP-GW1B.72CU
11096080O500.SP-GW1B.72O
11113444O500.SP-GW1B.72O/M00U
11139106O500.SP-GW1B.72OU
11125089O500.SP-GW1J.72CU
11136931O500.SP-GW1J.72CU/B005
11125082O500.SP-GW1J.72O
11136932O500.SP-GW1J.72O/B005
11096088O500.SP-NV1T.72CU
11135865O500.SP-NV1T.72CU/T003
11096083O500.SP-NV1T.72O
11135866O500.SP-NV1T.72O/T003
11096089O500.SP-NW2T.72CU
11096084O500.SP-NW2T.72O
11096086O500.SP-PV1T.72CU
11135867O500.SP-PV1T.72CU/T003
11096081O500.SP-PV1T.72O
11135869O500.SP-PV1T.72O/T003
11096087O500.SP-PW2T.72CU
11096082O500.SP-PW2T.72O
11167269O500.TR-ZZZZ.72CU
11128041O500.TR-ZZZZ.72O
11168411O500.ZI-GW1B.72O
11128020O500.ZR-GW1T.72CU
11128018O500.ZR-GW1T.72O
11167297O500H.ER-GW1B.PVCV
11167299O500H.ER-GW1B.PVOV
11125101O500H.GP-GW1J.PVCV
11125102O500H.GP-GW1J.PVOV
11157354O500H.RP.T-GW1J.PVCV
11157356O500H.RP.T-GW1J.PVOV
11107831O500H.RP-GW1B.PVCV
11107832O500H.RP-GW1B.PVOV
11136929O500H.SP.T-GW1J.PVCV/B005
11136930O500H.SP.T-GW1J.PVOV/B005
11125106O500H.SP-GW1J.PVCV
11141394O500H.SP-GW1J.PVCV/B005
11125107O500H.SP-GW1J.PVOV
11141395O500H.SP-GW1J.PVOV/B005
11167295O500H.TR-ZZZZ.PVCV
11167296O500H.TR-ZZZZ.PVOV
11167303O500W.ER-GW1B.PVO
11125092O500W.GP-GW1J.PVO
11137000O500W.GP-GW1J.PVO/H002
11182717O500W.GR-GW1O.PVO/H002
11157357O500W.RP.T-GW1J.PVO
11107745O500W.RP-GW1B.PVO
11125066O500W.RP-GW1B.PVO/H002
11136924O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005
11125098O500W.SP-GW1J.PVO
11141396O500W.SP-GW1J.PVO/B005
11137002O500W.SP-GW1J.PVO/H002
11137003O500W.SP-GW1J.PVO/H002_B005
11167302O500W.TR-ZZZZ.PVN

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *